MUDr. Lenka Houfková

 praktický lékař pro děti a dorost

 

O nás
Kontakty
Očkování
Formuláře
Ceník
Doporučení
Aktuálně


     

      První pomoc při předávkování či náhodném požití léků , chemikálií a rostlin

     
      Pro informace o
 první pomoci při předávkování léky, jejich  náhodném požití, či při požití
                benzínu,     hnojiva, částí rostlin a jiných chemikálií se obraťte o radu na  /TIS /Toxikologické           informační středisko/ v Praze  -  k dispozici je  24 hod. denně 

      na tel. č.  224 91 92 93 nebo  224 91 54 02.

      Poradí vám nejen s první pomocí, ale i s dalším postupem, jaké příznaky a s jakým časovým             odstupem lze u dítěte očekávat, kdy vyvolávat a kdy nevyvolávat zvracení,  kdy je nutné se             obrátit na lékařskou pomoc.

      Kontaktujete-li TIS, pak co nejdříve,  podávejte co nejpřesnější informace: věk dítěte,
      ev. hmotnost dítěte; co přesně dítě požilo - nejlépe název přípravku /nebo alespoň barvu
      a velikost tablet
/, množství  tablet či ml tekutiny dítě snědlo/vypilo, jak je to dlouho,
       jestli zvracelo nebo ne...
.

      Zvracení nikdy nevyvolávejte bez porady s lékařem.  Je zakázáno při požití benzínu, tukových         rozpouštědel, včetně mycích a pracích a čistících prostředků -např.jar na nádobí, SAVO,                    prášek na praní -  i ve formě gelu apod. 

     Pokud je doporučeno vyvoláno zvracení, dítě musí být při vědomí!

       postup:   podrážděte prstem nebo rukojetí  lžíce kořen jazyka.

   
       Vyvolání zvracení je vhodné při požití velkých tablet nebo hub.
       Nemáte-li možnost kontaktovat TIS, nevyvolávejte sami zvracení, podejte několik /3-10/
       tablet "černého uhlí / Carbo"
- menším dětem rozdrceného a rozmíchaného ve vodě.
"Carbo"
       má charakter univerzálního antidota - protijedu, jeho podání je bezpečnější a účinnější,
       než vyvolávat u dítěte zvracení.

     
       Nikdy nepodávejte bez porady mléko!!!!
Sloučeniny rozpustné v tucích se po požití mléka                rychleji vstřebávají.
       Má-li dítě nehodu s rostlinou, vyndejte zbytky rostliny z úst, vypláchněte ústa, zkuste vyvolat nenásilně        zvracení, podejte několik tablet aktivního uhlí. Určete rostlinu, kontaktujte TIS nebo ošetřujícího                    lékaře.
 
       Při náhodném požití části rostliny, vyndejte její zbytky z úst dítěte, pokuste se vypláchnout dítěti ústa.
       Po té se pokuste identifikovat rostlinu.  Ev. po poradě s lékařem  nebo lékařem  TIS  zkuste vyvolat              zvracení výše popsaným postupem, po té dejte dítěti  vypít rozdrcené "carbo". 

       Při  požití části dieffenbachie /způsobuje rychlý otok sliznic/ postupujte stejným způsobem,
       ale dítěti dejte co nejdříve
k pití chladnou tekutinu, ev. lízat zmrzlinu a nebo cucucat kostky              ledu a vyhledejte lékařskou pomoc.