MUDr. Lenka Houfková

 praktický lékař pro děti a dorost

 

O nás
Kontakty
Očkování
Formuláře
Ceník
Doporučení
Aktuálně


   
 
Očkovací kalendář 2018
     

     

 věk

Povinné očkování

Nepovinné očkování

0-2 měs.

 

TBC - pouze u dětí s indikací dle přílohy č. 3 vyhlášky

Od 6. týdnů

 

Rotarix/RotaTeq – 1.dávka

Od 9. týdnů

Infanrix Hexa/Hexacima – 1.dávka

Synflorix / Prevenar 13–1.dávka

Od 10. týdnů

 

Rotarix/RotaTeq – 2.dávka

Od 14. týdnů

RotaTeq - 3.dávka

Od 17.týdnů

Infanrix Hexa/Hexacima – 2.dávka

Synflorix / Prevenar 13 - 2.dávka

Od 11. měs.
 

Infanrix Hexa/Hexacima – 3. dávka

 Synflorix Prevenar 13 – 3.dávka

Od  13. měs. do 18. měs,

Priorix – 1.dávka

 Priorix Tetra – 1.dávka

V 5 - 6 letech

Priorix – 2.dávka

 Priorix Tetra – 2.dávka

V 5 letech

Adacel - přeočkování hexavakcíny

 

V 10 letech

Boostrix polio/ Adacel - přeočkování po 5 letech

 

Od 13 do 14 let  

 

Cervarix /Gardasil/Gardasil 9 – 2  dávky

    Infanrix Hexa/Hexacima - záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem       influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

     Adacel - záškrt, tetanus a černý kašel

     Boostrix polio/Adacel - přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, černý kašel

     Synflorix, Prevenar 13- pneumokokové nákazy /u Prevenaru 13 doplatek rodiči/ 

     Priorix  - spalničky, příušnice a zarděnky

     Priorix tetra – spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovicevakcína hrazená plně rodiči

     Rotarix/RotaTeq - rotavirové nákazy - tzv. "střevní chřipky" - vakcína hrazená plně rodiči  

     Cervarix / Gardasil/Gardasil 9 –  očkování proti karcinomu děložního čípku – proti papilomavirům
                                   /u Gardasilu doplatek rodiči/